Arbetskläder, verktyg, tillbehör

Har rörmokeri blivit lättare?

Rörmokare har ett tufft jobb. Det har förvisso blivit lite lättare de senaste åren med all den utrustning som har tillkommit. Än idag anses VVS-installation vara ett tungt jobb med ohälsosamma arbetsställningar och oerhört riskfyllda arbetsmiljöer. Samtidigt är det långa dagar, en hel del övertid och inte sällan mycket resande. Alla dessa faktorer ställer högre krav på den utrustning som behövs.

Idag finns det moderna hissar och andra lyftanordningar som gör att rörmokare slipper stora delar av den negativa fysiska påfrestningen. Arbetskläderna och de grundläggande verktygen utvecklas också löpande, och det som används idag gör att den moderna rörmokaren kan vara betydligt mer effektiv, jobba mycket utan stora risker att skada sig och hantera tunga rörledningar.

Tack vare den nya utrustningen har det blivit lättare att vara rörmokare idag, och då techbolagen och dataåldern har förändrat arbetsmarknaden radikalt är det välbehövligt för att kunna möta den snabba tillväxt som väntas i VVS-branschen. Man ser ett kraftigt behov av rörmokare som håller på att växa i detta nu som en konsekvens av det växande bostadsbehovet. Det är mycket tack vare den höga lönen som rörmokare är ett attraktivt jobb och människor har en stark yrkesstolthet, men för att kunna hantera samhällets utveckling behöver rörmokares utrustning vidareutvecklas ytterligare.

Rörmokare – ett framtidsyrke

Det finns analyser som tyder på att det kommer att råda stor brist på rörmokare i framtiden. Samtidigt är det många unga som väljer att gå auktoriserade VVS-utbildningar på grund av de uppmärksammade siffrorna, så rörmokeribranschen går onekligen en ljus framtid till mötes. Trots att det ofta anses vara ett mycket fysiskt krävande arbete med långa dagar, mycket övertid och andra små bekymmer så är det fortsatt många som väljer det. En anledning kan vara att lönen för en rörmokare är väldigt bra. Lägger man dessutom till den övertid som kan tillkomma så blir det många semesterresor för en etablerad rörmokare.

En av de största anledningarna till att behovet av rörmokare växer så kraftigt är det ökande antalet byggnationer som påbörjas för att samhället ska kunna möta det nya invånarantalet.

Idag finns det emellertid många verktyg och hjälpredor som används för att förminska den fysiska påfrestningen som ryktet gör gällande. Det finns standardiserade lyftanordningar som en rörmokare alltid ska ha vid sin sida. Arbetsmiljöarbetets utveckling har sett till att det inte längre är så tungt som det en gång var. Naturligtvis är det ett tungt jobb om man jämför med många andra branscher.