Arbetskläder, verktyg, tillbehör

Har rörmokeri blivit lättare?

Rörmokare har ett tufft jobb. Det har förvisso blivit lite lättare de senaste åren med all den utrustning som har tillkommit. Än idag anses VVS-installation vara ett tungt jobb med ohälsosamma arbetsställningar och oerhört riskfyllda arbetsmiljöer. Samtidigt är det långa dagar, en hel del övertid och inte sällan mycket resande. Alla dessa faktorer ställer högre krav på den utrustning som behövs.

Idag finns det moderna hissar och andra lyftanordningar som gör att rörmokare slipper stora delar av den negativa fysiska påfrestningen. Arbetskläderna och de grundläggande verktygen utvecklas också löpande, och det som används idag gör att den moderna rörmokaren kan vara betydligt mer effektiv, jobba mycket utan stora risker att skada sig och hantera tunga rörledningar.

Tack vare den nya utrustningen har det blivit lättare att vara rörmokare idag, och då techbolagen och dataåldern har förändrat arbetsmarknaden radikalt är det välbehövligt för att kunna möta den snabba tillväxt som väntas i VVS-branschen. Man ser ett kraftigt behov av rörmokare som håller på att växa i detta nu som en konsekvens av det växande bostadsbehovet. Det är mycket tack vare den höga lönen som rörmokare är ett attraktivt jobb och människor har en stark yrkesstolthet, men för att kunna hantera samhällets utveckling behöver rörmokares utrustning vidareutvecklas ytterligare.

Rörmokare – ett framtidsyrke

Det finns analyser som tyder på att det kommer att råda stor brist på rörmokare i framtiden. Samtidigt är det många unga som väljer att gå auktoriserade VVS-utbildningar på grund av de uppmärksammade siffrorna, så rörmokeribranschen går onekligen en ljus framtid till mötes. Trots att det ofta anses vara ett mycket fysiskt krävande arbete med långa dagar, mycket övertid och andra små bekymmer så är det fortsatt många som väljer det. En anledning kan vara att lönen för en rörmokare är väldigt bra. Lägger man dessutom till den övertid som kan tillkomma så blir det många semesterresor för en etablerad rörmokare.

En av de största anledningarna till att behovet av rörmokare växer så kraftigt är det ökande antalet byggnationer som påbörjas för att samhället ska kunna möta det nya invånarantalet.

Idag finns det emellertid många verktyg och hjälpredor som används för att förminska den fysiska påfrestningen som ryktet gör gällande. Det finns standardiserade lyftanordningar som en rörmokare alltid ska ha vid sin sida. Arbetsmiljöarbetets utveckling har sett till att det inte längre är så tungt som det en gång var. Naturligtvis är det ett tungt jobb om man jämför med många andra branscher.

Bygg & industrin växer

Branschen växer och skolorna blir fler och fler. Det går ut hundratals hantverkarna från olika gymnasium runt om Sverige och branschen skriker efter personal. Det byggs i varenda vrå känns det som ibland.

Tråkigt nog domineras branschen fortfarande av män vilket vi tycker känns fel. Av de som gick ut bygg- och anläggningsprogrammet 2013-2015 var 92% av eleverna män och 8% kvinnor. Vi vill gärna se en ändring på detta och få ut mer duktiga kvinnor i branschen. Andra siffror talar även om att av de 8% kvinnor som tar examen väljer 35% av dessa måleri som inriktning.

Inriktningen väljer studenterna när de går i årskurs 2 och vi tror att både lärare och branschen kan vara med och påverka redan här. Vi tycker fortfarande branschen är gammalmodig och även skolorna. Hela branschen hade gynnats av att ha en mer neutral könsfördelning.

De olika valbara inriktningar man väljer emellan är:

  • Husbyggnad
  • Plåtslageri
  • Måleri
  • Mark och anläggning
  • Anläggningsfordon

I alla inriktningarna läser alla studenter samma ämnen som t.ex. engelska, historia, religionskunskap, matematik, naturkunskap och svenska. Därtill har man resterande poäng på sin valda yrkesinriktning. Själva utbildningen vänder sig till dem som vill arbeta praktiskt och vill bygga och skapa hus eller anläggningar.

Utbildningen växer och intresset blir större. En stor andel av studenter startar även egna byggfirmor efter gymnasiet och bidrar till välfärden och skapar jobbmöjligheter för nya studenter.

Att välja bygg och anläggning som gymnasium är ett bra val och ni får med största sannolikhet arbete efter gymnasiet. Under utbildningen genomgår även eleverna längre praktiker där studenter kan visa upp sina färdigheter och egenskaper och förhoppningsvis locka till sig ett jobb efter studenten.

Rätt kläder vid rätt tillfälle

Vi vet hur viktigt det är att ha rätt arbetskläder vid varje enskilt arbetsmoment. Det är en av anledningarna till varför vi driver Bicks så att vi kan förse Sveriges arbetare med rätt kläder vid rätt tillfälle. Vi vill att alla inom bygg och industrin ska få möjligheten att bära riktigt bra kläder. Då blir oftast vardagen avsevärt mycket enklare och arbetaren kan göra sitt jobb mer effektivt och med ett bättre resultat.

Elektrikerns kläder

Vi har många kunder som arbetar som elektriker och el-installatörer. När man är ute i mörker är det extra viktigt att ha varselkläder på sig. Det brukar även vara mörkt när elektrikern är inomhus och jobbar eftersom elen oftast är avslagen. Att synas är en viktigt säkerhet för el-installatören. Några som tycker varselkläder och säkerheten är extra viktig är vår kund i Västerås. Om ni är på jakt efter en duktig hantverkare och elektriker rekommenderar vi att ni tar kontakt med elektriker i Västerås. De sätter säkerheten främst.

Elektriker arbetskläder

Tåligt material

Alla våra kläder görs av kända leverantörer och genom vår långa erfarenhet vet vi att man tjänar på att investera i ordentliga kläder från dag 1. Alla våra kläder görs i tåliga material som passar i både hårda utomhusklimat och för finliret inomhus.

Kläder som andas

För att lyckas med klädvalet behöver även kläderna andas ordentligt. Annars blir det ofta samma känsla som en plastpåse. Om arbetare använder korrekt kläder blir man varken varm eller kall och man kan arbeta utan att bli störd av att det är för varmt eller kallt. Våra duktiga säljare svara alltid på era frågor och kan guida er vad ni behöver. Kontakta oss om ni är osäkra.